MMS Solutions werkt al sinds 1996 als betrouwbare adviseur voor haar klanten. Dit advies beperkt zich niet alleen tot het gebruik van de MMS Solutions software. Doorheen de jaren bleken ook meer en meer klanten tijdens automatisatie projecten bijkomende inhoudelijke vragen te hebben met betrekking tot hun organisatie en processen.

Bij implementaties van een ERP omgeving is het noodzakelijk dat er rekening gehouden wordt met het managen van de verandering in manier van werken. Het kiezen voor een partner zoals MMS Solutions met bijna 20 jaar ervaring zorgt zo voor de nodige ondersteuning. Het doel van onze consultants is organisaties te helpen om bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen, kosten te beheersen en projectdoelstellingen te behalen. Op deze manier garanderen we een succesvolle samenwerking.
Ons advies kan volgende diensten omvatten:
  • Organisatie- en procesanalyse – Audit, analyse en verbetering van de efficiëntie van bedrijfsprocessen.
  • Coaching – Strategisch advies en ondersteuning bij belangrijke beslissingen en complexe business cases.
  • Project management – Beheer van alle projecten binnen budget, planning en doelen.

Uw succes is ons doel.
Onze aanpak van een implementatieproces is het resultaat van jarenlange ervaring en het succesvol uitvoeren van honderden implementaties. Het kan gaan over het uitrollen van een volledig, internationaal uitgewerkt supply chain management systeem met magazijnen in verschillende landen, of om een implementatie van één lokale oplossing. Onze beproefde project methodologie garandeert uitstekende resultaten.

De MMS projectmethodologie is een holistische aanpak van een software implementatie. We kiezen voor het woord holistisch omdat onze methodologie over meer gaat dan een technische software implementatie. Er wordt gewerkt op 3 vlakken: team, kennis, en technisch.

Team: het succes van een ERP implementatie hangt in grote mate af van de buy-in van de organisatie. De keuze van het project team is van groot belang bij de ondersteuning van de verandering waarmee iedereen te maken krijgt. Uw interne team zal bijgestaan worden door een team van MMS Solutions. Wij staan onze klanten bij in de project coördinatie, de nodige functionele en technische analyses en trainingen.

Kennis: kennis overdracht is nodig in 2 richtingen. Van uw organisatie naar de MMS Solutions consultants om de juiste oplossing volgens uw specifieke noden te implementeren. Van MMS Solutions naar uw organisatie om een vlotte overgang en kennis van de nieuwe omgeving te voorzien. Naast deze dialoog tussen onze organisaties worden er eveneens de nodige trainingsmomenten voorzien. De training van de key-users, gevolgd door die van de pilot-groep. Hierna kan er nog bijstand verleend worden voor de training van de eind gebruikers.

Technisch: zowel qua hardware als software kunnen wij u als beste bijstaan. Onze ERP is een 100% Belgisch innovatieve software. Onze ontwikkelaars zitten niet in India of Bangladesh. De dialoog en interactie is dan ook direct! Onze mensen werken samen met u een functionele en technische analyse uit. Al onze klanten krijgen advies en hulp bij de investeringsbeslissingen aangaande hardware. Wij zetten u op weg met het bedrijfsklaar maken van uw nieuwe ERP. Waar nodig kunnen wij direct inspringen met het uitvoeren van de nodige aanpassingen vermits de nodige tools en skills hiervoor in-house aanwezig zijn en wij zelf over de broncode van onze software beschikken.
Het implementeren van YGlobal software helpt u uw bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Het doel is efficiënter te kunnen werken, verschillende processen te integreren, een beter zicht te hebben op uw cijfers, … MMS Solutions is ervan overtuigd dat om dit doel te bereiken met uw nieuwe software de eerste stap een degelijke training van uw gebruikers is. De eerste fase is een basis training van het project team. Dit is cruciaal om de functionele analyse correct te laten verlopen. In een latere fase worden de eindgebruikers getraind in functie van hun profiel. De doelstelling hierbij is om iedere gebruiker het nodige zelfvertrouwen te geven om zelfstandig met de software te werken.
De huidige economische context maakt dat succesvolle bedrijven in al hun activiteiten zo kosten efficiënt mogelijk willen zijn. Dit kunnen ze doen door in te zetten op het efficiënter zelf uitvoeren van processen, of door bepaalde processen aan gespecialiseerde bedrijven uit te besteden. Dit laatste zal vooral gebeuren met processen die niet tot de kernactiviteiten van de onderneming behoren.

MMS Solutions kan voor uw bedrijf bepaalde activiteiten gerelateerd aan de YGlobal software in haar dienstenpakket opnemen. Wij zorgen voor hosting, updates, beheer van de applicatie, … . Op deze manier focussen onze klanten zich op het gebruik van de software, en op hun eigen business proces. Klanten kunnen simpelweg consumeren terwijl ze genieten van een gegarandeerde continuïteit en een maximale flexibiliteit.