De verantwoordelijke voor de verwerking, MMS Solutions N.V., Klein Kempenseweg 2B, 3473 Waanrode respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Uw informatie en persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het beheer van uw bestelling en voor onze commerciële relaties. Deze informatie en gegevens worden tevens opgeslagen uit veiligheidsredenen, om aan wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.
  • Uw informatie en persoonsgegevens helpen ons bij het verbeteren en personaliseren van de diensten die we aanbieden en de informatie die we u sturen.
    • Om u op de hoogte te houden van onze laatste nieuwtjes en voordelen waar u van kunt profiteren, ontvangt u onze aanbiedingen per e-mail.
    • Wij verzamelen en verwerken gegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, bedrijf, functie, telefoonnummer. Verplichte velden worden aangegeven met een sterretje. Sommige gegevens worden automatisch verzameld als resultaat van uw handelingen op onze website.
  • Gegevens verzameld op de website zijn uitsluitend bestemd voor MMS Solutions N.V..
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MMS Solutions N.V., Klein Kempenseweg 2B, 3473 Waanrode, info@mms-solutions.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot MMS Solutions N.V., Klein Kempenseweg 2B, 3473 Waanrode, info@mms-solutions.be.

In geval van doorgifte aan derden: Het is enkel mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe.